Lukio- ja ammatillisten opintojen yhdistäminen - kaksoistutkinto


Kaikissa Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutkinnoissa voi suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. Jos haluat suorittaa ylioppilastutkinnon, opiskelet neljä-viisi kirjoitettavaa lukioainetta. Näistä pakollisia aineita ovat äidinkieli (suomi) tai suomi toisena kielenä. Muut aineet voivat olla englanti, matematiikka, ruotsi, terveystieto tai yhteiskuntaoppi. 
  
Ylioppilaskirjoitukseen voit osallistua, kun olet suorittanut vähintään 90 osaamispistettä vastaavan osaamisen (L 534/2017, 18 a §). Järjestämme lukio-opinnot yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti.

Lukio-opintojen suorittaminen lisää yleissivistystäsi sekä antaa sinulle erinomaiset valmiudet jatkaa opintojasi korkeakoulussa ja/tai siirtyä haasteellisiin työtehtäviin omalla ammattialallasi.
 

Hakeutuminen lukio-opintoihin

Kun sinut on valittu Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijaksi, voit hakea lukio-opintoihin opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen yhteydessä. Huomioithan, että lukio-opintojen suorittaminen yhtä aikaa ammatillisten opintojen kanssa edellyttää sinulta sitoutumista suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Lisäksi sinulla tulee olla valmiina riittävän hyvät opiskeluvalmiudet. 

Valintatulos ilmoitetaan hakijoille elokuussa ennen opintojen alkua. Lukio-opinnot alkavat elokuussa 2020. 
 


Lukio-opinnot ja niiden suorittaminen

Lukio-opintojen opetus toteutetaan Hattulantien toimipaikassa, os. Hattulantie 2, 00550 Helsinki (Vallila).
 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma, HOKS. Voit korvata lukio-opinnoilla mm. osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon osista. Sinun tulee kuitenkin varmistaa ajoissa opettajalta, että kaikki ammatilliseen perustutkintoon vaadittavat opinnot tulevat opiskeluaikanasi suoritetuksi. Voit suorittaa lukio-opintoja myös omatoimisesti iltaopintoina.

Keskimääräinen lukio-opintojen suorittamisaika on tutkinnosta riippuen n. 3 vuotta.

Tarkemmat tiedot lukio-opintojen sisällöistä sekä käytännön järjestelyistä saat heti opintojen alkaessa. Lukio-opintojen suunnittelussa sinua ohjaavat sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston että lukion opinto-ohjaajat.


Lukio-opintojen kustannukset

Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoilta ei peritä erillistä maksua lukion opetuksesta.  Ylioppilastutkinnon kokeista peritään tutkintomaksu. Opiskelijan tulee itse ostaa lukion oppikirjat sekä muut opiskelutarvikkeet. Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone koko lukio-opiskelun ajan. Kannettavaa konetta käytetään apuna opiskelussa niin oppitunneilla kuin itsenäisessäkin opiskelussa. Lisäksi se on käytössä kurssikokeissa ja myös ylioppilaskokeissa. Lisätietoa hankinnoista saat yhteistyölukiosta.
 

Valmistuminen

Voit saada ylioppilastutkintotodistuksen sen jälkeen, kun olet suorittanut ylioppilaskokeet hyväksytysti. Lisäksi sinulla tulee olla ammatillinen perustutkinto valmiina. Ylioppilaaksi valmistuvana voit hankkia ylioppilasjuhlaasi vaihtoehtoisesti joko kaksoistutkintolakin tai perinteisen ylioppilaslakin.

 


Lisätietoja


Kaikille kaksoistutkinto-opintoihin valituille opiskelijoille sekä heidän huoltajilleen lähetetään kutsu elokuussa järjestettävään yhteiseen infotilaisuuteen ennen lukio-opintojen alkua. 


Lisätietoja lukio-opiskelusta saat Stadin ammatti- ja aikuisopiston opinto-ohjaajilta sekä Helsingin aikuislukion nettisivuilta.  Voit myös tutustua lukion lukuvuoden 2019-2020 opinto-oppaaseen.JAA
15.01.2020 10:10