Kielikoe


Yhteishaussa ja jatkuvassa haussa hakeneille ei enää järjestetä kielikoetta.

Hakijan tulee kuitenkin tarvittaessa osoittaa, että hänellä on tutkintokohtaisesti riittävät valmiudet opiskella suomen kielellä.

Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.  

Huom! Hakija voi myös hakea harkinnanvaraisesti koulutukseen perusteena "riittämätön tutkintokielen taito".
      JAA
06.11.2018 13:51