Kielikoe


Yhteishaussa ja erillishaussa hakeneille (nuorten koulutus). Saat kutsun suomen kielen kokeeseen, jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomen kielen taitoasi ole voitu todentaa muilla tavoilla (ks. pdf alla).

Kaikki hakijat tekevät saman kokeen, koe sisältää seuraavat osiot:

  • suomen kielen kuullun ymmärtäminen
  • suomen kielen tekstin ymmärtäminen
  • suomen kielen suullinen tuottaminen
  • suomen kielen kirjallinen tuottaminen.

Kokeella osoitat, että sinulla on riittävät taidot opiskella suomen kielellä.

Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.

Kielitaidon voi todentaa myös muilla tavoin. Katso ohjeet tästä (pdf).
  
Kielikokeesta ei anneta erillistä todistusta, mutta koetulos ilmoitetaan kaikille osallistujille sähköpostitse.   JAA
28.08.2017 14:12