Harkinnanvarainen valinta

Yhteishaun harkinnanvarainen haun toteuttaminen StadinAO:ssa 
Jos olet hakenut opiskelemaan Stadin ammatti- ja aikuisopistoon yhteishaun harkinnanvaraisessa haussa, lähetämme sinulle lisätietoa sähköpostilla ja tekstiviestillä hakemuksessasi ilmoittamiin yhteystietoihin x.x.2021 mennessä.

 • Jos olet suorittanut peruskoulun Suomessa, käytämme valinnassa sinun dokumenttejasi sekä haastattelemme sinut tarvittaessa puhelimitse.
 • Huom! Jos sinulla on kotoutumiskoulutuksen todistus kaikki A2.2 tai YKI-todistus kaikki arvosanat 3, lähetä todistuksesi sähköpostissa: janne.turtiainen@edu.hel.if
 • Mahdolliset suomen kielen osaamisen kartoitukset tehdään x.-x.x.2021 puhelimitse.

***

Yhteishaussa hakija voidaan valita ammatilliseen koulutukseen erityisistä syistä, harkintaan perustuvan valinnan kautta. Haku tapahtuu opintopolussa vastaamalla myöntävästi kysymykseen "Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?".

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan valintaan ovat:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • todistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Hakijan tulee perustella syyt, joihin hän hakemuksessa vetoaa. Hakijan tulee toimittaa hakuaikana suoraan oppilaitokseen seuraavat asiakirjat:

 • kopio hakemuksesta
 • kopio viimeisimmästä koulu- tai opiskelutodistuksesta
 • hakijan oma selvitys, jossa hän kertoo perustelut haulle (vapaamuotoinen).
 • lisäksi hakija voi toimittaa muita vapaaehtoisia selvityksiä, joihin hän haluaa vedota valintaperusteluissaan (esim. työ- tai harrastustodistus).

Oppilaitoksen osoitetiedot hakukohteittain näkyvät opintopolusta heti hakulomakkeen lähettämisen/tallentamisen jälkeen.

Hakija voidaan tarvittaessa kutsua haastatteluun myös niillä aloilla, joissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskoetta.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa.

Huom! Ulkomaisella todistuksella hakevat ja oppivelvollisuuden keskeyttäneet ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa.

Kysy lisätietoa omalta opinto-ohjaajaltasi tai käänny Stadin ammattiopiston hakutoimiston puoleen.

 


Lisätietoja

Lue lisää harkintaan perustuvasta valinnasta Opintopolun sivuilta.JAA
07.09.2020 10:15