Harkinnanvarainen valinta


Yhteishaussa hakija voidaan valita ammatilliseen koulutukseen erityisistä syistä, harkintaan perustuvan valinnan kautta. Haku tapahtuu opintopolussa vastaamalla myöntävästi kysymykseen "Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?".

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan valintaan ovat:

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
  • todistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
  • riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Hakijan tulee perustella syyt, joihin hän hakemuksessa vetoaa. Hakijan tulee toimittaa hakuaikana suoraan oppilaitokseen seuraavat asiakirjat:

  • kopio hakemuksesta
  • kopio viimeisimmästä koulu- tai opiskelutodistuksesta
  • hakijan oma selvitys, jossa hän kertoo perustelut haulle (vapaamuotoinen).
  • lisäksi hakija voi toimittaa muita vapaaehtoisia selvityksiä, joihin hän haluaa vedota valintaperusteluissaan (esim. työ- tai harrastustodistus).

Oppilaitoksen osoitetiedot hakukohteittain näkyvät opintopolusta heti hakulomakkeen lähettämisen/tallentamisen jälkeen.

Hakija voidaan tarvittaessa kutsua haastatteluun myös niillä aloilla, joissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskoetta.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa.

Huom! Ulkomaisella todistuksella hakevat ja oppivelvollisuuden keskeyttäneet ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa.

Kysy lisätietoa omalta opinto-ohjaajaltasi tai käänny Stadin ammattiopiston hakutoimiston puoleen.

 


Lisätietoja

Lue lisää harkintaan perustuvasta valinnasta Opintopolun sivuilta.JAA
19.12.2017 11:31