Woodoo-werstas

WooDoo-werstas toimii Stadin ammattiopiston toimitiloissa osoitteessa Abraham Wetterintie 4, 00810 Helsinki.

WooDoo-werstaalla on 34 työkokeilupaikkaa puu- ja kädentaitoryhmissä. Toiminnan tavoitteena on antaa nuorelle aikaa ja tukea oman elämän jäsentämiseen, jotta kouluttautumiselle ja työllistymiselle olisi mahdollisimman hyvät edellytykset. Pajajakso kestää keskimäärin viisi kuukautta.

Työkokeilun aikana perehdytään käytännön työtehtäviin ja koulutusvaihtoehtoihin. Kouluttajien kanssa tutustutaan työturvallisuuden ja työyhteisön pelisääntöihin sekä asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet pajajaksolle. Toimintaan sisältyy myös retkiä sekä tutustumiskäyntejä alan koulu- ja työpaikkoihin. Työkokeiluun kuuluu päivittäin maksuton lounas.

Puualan ryhmässä tehdään erilaisia puusepän töitä. Aluksi tutustutaan työkaluihin ja koneisiin tekemällä pienesineitä.  Taitojen karttuessa on mahdollisuus valmistaa esimerkiksi kalusteita harjoitus- ja tilaustöinä.

Kädentaitoryhmässä keskitytään keramiikka- ja puutöihin, esimerkiksi kuvanveistoon ja intarsiaan. Ryhmässä opitaan kädentaitoja ja harjoitellaan kolmiulotteista hahmotuskykyä erilaisten työtapojen ja materiaalien avulla.

WooDoo-werstaalla noudatetaan päihteiden suhteen Helsingin kaupungin ohjetta nollatoleranssista.

Oppimisympäristön tunnistamisraportti 2015, WooDoo-werstasJAA
13.10.2018 11:42