Vaihtoehtoja opiskeluun ennen ammatillista tutkintoa

Ennen ammattiin opiskelua voit saada taitoja ja pohtia ammatinvalintaa erilaisissa koulutuksissa ja palveluissa. 

Ohjaamo. Ohjaamo on matalan kynnyksen neuvontapiste, johon 15-29-vuotias nuori voi tulla. Ohjaamo tarjoaa erityisesti ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille yksilöllistä tukea sekä kattavat ja helposti saavutettavat koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palvelut. Ohjaamo Helsingin sivut.

Stadin osaamiskeskus. Osaamiskeskuksen palvelut on suunnattu kaikille yli 17-vuotiaille oleskeluluvan saaneille ja saaville maahanmuuttajille. Jokaiselle heistä laaditaan oma koulutus- ja työllistymissuunnitelma, jonka edistymistä seurataan. Lue lisää osaamiskeskuksen toiminnasta täältä.

 


VALMA eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan opiskella ammattiin. Koulutus sopii myös aikuisille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan opiskella ammatilliseen perustutkintoon, esim. maahanmuuttajat ja alan vaihtoa suunnittelevat. Lue lisää tästä.

Avoimet opinnot. Avoimet opinnot on tarkoitettu sinulle helsinkiläinen 16–29 -vuotias nuori. Avoimia opintoja voit opiskella myös, jos olet jo Stadin ammattiopiston opiskelija.

Tervetuloa tutustumaan avoimien opintojen syksyn 2017 ja kevään 2018 monipuoliseen koulutustarjontaan. Koulutukset ovat lähinnä lyhytkestoisia, mutta muutamia pidempiäkin koulutuksia on tarjolla. Opiskelu on sivutoimista.

Avoimiin opintoihin ilmoittaudutaan Wilman kautta.  

Strada. Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen valmistavan opetuksen päättäneille nuorille, joilla ei ole vielä peruskoulun päättötodistusta. Lue lisää tästä.

Nuorten työpajat. Pajat on tarkoitettu alle 29-vuotiaille helsinkiläisille työttömille. Millaisia työpajoja Stadin ammattiopistossa on, lue lisää täältä.
 Perusopetuksen valmistava opetus. Valmistavaa opetusta tarjotaan maahanmuuttajataustaisille alle 17-vuotiaille nuorille, jotka eivät osaa riittävästi suomen kieltä voidakseen opiskella suomenkielisessä perusopetuksen ryhmässä. Lue lisää tästä.

Aikuisten perusopetus. Koulutus on tarkoitettu 17–29-vuotiaille helsinkiläisille oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille. Lue lisää tästä.

Perusopetuksen lisäopetus. Kymppiluokat on tarkoitettu ensisijaisesti niille helsinkiläisille perusopetuksen päättäneille nuorille, jotka haluavat korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja. Lue lisää tästä.

 Suomen kielen opiskelu Stadin aikuisopistossa

POLKU – ammatillista suomen kieltä aikuisille maahanmuuttajille
BAANA – suomen kieltä aikuisille maahanmuuttajille
KOTIVA – suomen kielen koulutusta kotivanhemmille
Suomen kielen tuki ammatillisessa koulutuksessa

 JAA
07.12.2017 16:52