Oppisopimuskoulutuksen keskeiset lait, asetukset ja työehtosopimukset


Oppisopimuskoulutuksessa noudatettavaan lainsäädäntöön kuuluvat:

  • laki ammatillisesta koulutuksesta ja laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä näihin lakeihin liittyvät oppisopimuskoulutusta koskevat asetukset
  • työsopimuslaki, edellä mainituissa laissa mainituin poikkeuksin
  • työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset, esimerkiksi työturvallisuuslaki
  • laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja siihen liittyvä asetus
  • oppisopimuskoulutuksessa opiskeltavan alan työehtosopimus.

Linkit edellä mainittuihin lakeihin löydät sivun oikeasta laidasta.JAA
15.06.2016 16:20