Yrittäjän ohjaaja


Jokainen oppisopimuskoulutuksessa opiskeleva yrittäjä valitse opiskelunsa ajaksi ohjaajan eli mentorin, joka on toinen, kokeneempi yrittäjä tai alan asiantuntija. Ohjaajalla tulee olla aikaa ja halua jakaa osaamistaan ja halua kehittyä oman alansa osaajana. Ohjaajan rooli on tukea opiskelijan suunnitelmallista työssä oppimista, olla luotettava kumppani, kanssakulkija ja sparraaja koulutuksen aikana. Opiskelija ja ohjaaja ovat kuukausittain yhteydessä opintojen aikana. Oppisopimuspalvelut maksaa ohjaajalle ohjauskorvausta koko oppisopimuskoulutuksen ajalta.

Etsiessäsi sinulle sopivaa ohjaaja, mieti asiaa seuraavien kysymysten kautta:

  • Mitkä ovat tavoitteeni opiskelulle?
  • Minkä asian tai mitä asioita haluat osata paremmin koulutuksen päätyttyä?
  • Tulisiko ohjaajasi tuntea yrityksesi toimialaa vai olisiko parempi, että hän toisi osaamista toiselta toimialalta?

Ohjaajan rooli 

Tehtävässään ohjaaja sitoutuu:

  • tapaamaan opiskelijaa säännöllisesti koko opiskelun ajan
  • tukemaan ja ohjaamaan opiskelijaa hänen tavoitteissaan
  • antamaan palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä kolme kertaa vuodessa
  • toimimaan yhteistyössä opiskelijan, oppilaitoksen ja oppisopimuspalveluiden kanssa.

Oppisopimuspalvelut maksaa ohjaajalle tehtävästä koulutuskorvausta.

Mistä löydän ohjaajan?

Mentori valitessasi voit käydä läpi alla olevat vaihtoehdot:JAA
22.05.2019 14:39