Työpaikkaohjaaja opiskelijan tukena


Hyvä työpaikkaohjaaja!

Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkaohjaajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja arvioinnissakin. Työpaikkaohjaajan roolit vaihtelevat oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelijan tarpeen ja oppimisen edistymisen mukaan. Rooleja voivat olla esimerkiksi opastaja, valmentaja tai mentori. Opiskelija tarvitsee tukeasi onnistuakseen!

Oppisopimus on yhteistyötä, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja, oppilaitoksen opettajat sekä koulutustarkastaja. Yhteistyön tavoitteena on luoda oppisopimuksesta onnistunut oppimiskokemus. Koulutusyhteistyöhön kannattaa ottaa mukaan myös koko työyhteisö.

Lopputuloksena on molemminpuolinen oppimisprosessi, josta on iloa ja hyötyä kaikille osapuolille! Tukea ohjaustyöhön löydät osoitteesta ohjaan.fi sekä maksuttomista koulutuksistamme.JAA
17.11.2017 11:51