Työnantajan taloudellinen tuki


Rahoitus
Oppisopimuspalvelut voi maksaa oppisopimuksessa työnantajalle koulutuskorvausta, joka määräytyy koulutuksen kustannusten ja Opetushallituksen myöntämien määrärahojen mukaan. Lisäksi työnantaja voi hakea harkinnanvaraista palkkatukea TE-toimistosta ennen työsuhteen alkua. Helsinkiläinen yritys voi tietyin edellytyksin saada ns. Helsinki-lisää.

Koulutuskorvaus
Oppisopimuspalvelut maksaa työnantajalle koulutuskorvausta tietyin edellytyksin. Korvauksen määrä vaihtelee esimerkiksi tutkintotason ja opiskelijan iän mukaan. Koulutuskorvaus haetaan aina väliarvioinnin yhteydessä.

Palkkatuki
Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työnantajalle, joka solmii oppisopimuksen työttömän työnhakijan kanssa. Palkkatukea haetaan TE-toimistosta erillisellä lomakkeella. TE-toimistoon tulee olla yhteydessä jo ennen työ- ja oppisopimuksen tekoa. Hakemuksen käsittely kestää noin kaksi viikkoa.  Työsuhde oppisopimuskoulutuksella voi alkaa vasta, kun työnantaja on saanut myönteisen palkkatukipäätöksen TE-toimistosta. Katso lisätietoja TE-palveluiden sivuilta.

Helsinki-lisä
Helsingin kaupunki kannustaa rahallisesti työnantajia tarjoamaan työtä työttömille helsinkiläisille. Työnantajat voivat hakea Helsingin kaupungin elinkeino-osaston myöntämää Helsinki-lisää. Tuki on aina harkinnanvarainen. Helsinki-lisä koostuu kahdesta tuesta: rekrytointituesta ja työllistämistuesta. Te-toimiston maksamaa palkkatukea on mahdollista saada samanaikaisesti Helsinki-lisän kanssa.

Helsinki-lisällä palkattavalla työntekijällä on käytettävissään Helsingin kaupungin Työllisyyskoulutukset, kuten esim. ammatilliset lyhyt- ja kielikoulutukset sekä työnhakuvalmennukset. Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät kaupungin sivuilta.JAA
07.08.2019 14:00