Tutkinnot


Oppisopimuksella voit suorittaa osaamistarpeestasi riippuen eritasoisia toisen asteen ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia.

Perustutkinto
Tämä tason tutkinto suoritetaan yleensä silloin, kun opiskelijalla ei ole aikaisempaa osaamista alalta tai hän on vaihtamassa alaa. Perustutkintoa suoritettaessa opiskelijan ei tarvitse osata vielä mitään alasta. Joissain ammateissa tulee kuitenkin aina suorittaa ensin perustutkinto, vaikka osaamista jo olisikin. Perustutkinnon suorittaminen kestää aikaisemmasta osaamisesta riippuen 1–3 vuotta.

Ammattitutkinto
Ammattitutkintoa suoritettaessa opiskelijalla tulee olla alan perusosaaminen hallinnassa ja mielellään myös työkokemusta. Tämä tutkinto syventää opiskelijan osaamista. Joissain tutkinnoissa se antaa myös oikeuden harjoittaa ammattia itsenäisemmin. Ammattitutkinnon suorittaminen kestää aikaisemmasta osaamisesta riippuen 1–1,5 vuotta.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa ja ne soveltuvat esim. työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin. Erikoisammattitutkinnon suorittaminen kestää aikaisemmasta osaamisesta riippuen 1–1,5 vuotta.

Kaikki yllämainitut tutkinnot antavat hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Aikaisempi suoritettu toisen- tai ylemmän asteen tutkinto ei ole este oppisopimuskoulutukselle.

Tutkinnonsuoritusaika lyhenee, jos opiskelijalla on osaamista ennen oppisopimuksen aloitusta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnittelma (HOKS).

Tutustu eri tutkintoihin Opintopolku.fi -sivustolla.  JAA
22.05.2019 09:24