Oppiminen työpaikalla


Oppisopimusopiskelija oppii ja kehittyy tekemällä ja arvioimalla omaa työtään. Työ on tärkein ympäristö oppimiseen, jossa hyödynnetään työpaikan monipuolisia työtehtäviä oppimisen välineenä.

Oppisopimuksessa kaksi eri oppimisen muotoa - käytäntö ja teoria - yhdistyvät. Oppilaitoksen opinnot tukevat ja täydentävät tunnistettuja kehittämistarpeita ja oppimista.

Työssä oppiminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Työnantajan edustaja, työpaikkakouluttaja, oppisopimusopiskelija, oppilaitoksen vastuukouluttaja ja oppisopimustoimiston yhteyshenkilö laativat yhdessä koulutuksen tavoitteet ja suunnitelmat.

Työssä oppimista ja kehittymistä tukevat työpaikkakouluttaja ja työyhteisö. Vastuullinen työpaikkakouluttaja on oppisopimusopiskelijan tukena, mutta muutkin työyhteisössä osallistuvat ohjaukseen tai sparraukseen. Tarjoamme maksutonta koulutusta työpaikkakouluttajille. Lue lisää täältä!

Työssä oppiminen on tarvelähtöistä.
Oppiminen kohdistuu työpaikalle, työnantajalle ja oppisopimusopiskelijalle olennaisiin asioihin.

Työssä oppiminen on pitkäjänteistä. Työssä oppimisen tavoitteiden ja suunnitelmien toteuttaminen edellyttää käytännön työssä tai kehittämistehtävissä syntyvän osaamisen kartuttamista. Siihen tarvitaan aikaa ja energiaa.

Työssäoppimisen avulla osaaminen jakaantuu koko työyhteisön kesken, kun työpaikalla siirretään ammattiosaamista oppisopimusopiskelijalle. Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto, jolla yrityksen osaamista voidaan siirtää pitkäjänteisesti eteenpäin.JAA
10.02.2017 08:55