Nykyiset hankkeet


1. OpsoDiili Etelän suuralue 4/2015–3/2018
Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorten oppisopimuskoulutuksen käytön lisäämiseksi oppisopimuskoulutusta koskevaa tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi on syytä kehittää menettelyjä, joilla saatetaan yhteen yritys ja oppisopimuksesta kiinnostunut opiskelija. Yrityksiä tulee tukea oppisopimusten sopimisen käytännön menettelyissä. Tarkoituksena on sovittaa yhteen alueen oppisopimuskoulutuksen tarjontaa ja järjestää infotilaisuuksia, koulutusta ja neuvontaa peruskoulujen, TE-toimistojen, työpajojen ja sosi-aalitoimen henkilöstölle sekä opiskelijoille ja työnantajille. Helsingin kaupunki on koordi-naattorina hankkeessa. Etelän suuralue on yksi hankkeen neljästä suuralueista.

OpsoDiili Etelän suuralue -esite (pdf)

2. Parasta Palvelua

Hankkeen esittely tulossa myöhemmin!


3. Parasta DigiTukea

Hankkeen esittely tulossa myöhemmin!JAA
11.01.2018 14:33