Nykyiset hankkeet

1. Parasta Palvelua 11/2017-12/2019

Parasta palvelua on ministeriön rahoittama reformin toimeenpanoon liittyvä kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää työelämässä oppimista. Kehittämisohjelmassa luodaan työelämässä oppimisen yhdenmukainen palveluprosessi, joka huomio niin työelämä- kuin opiskelija-asiakkaan tarpeet. Työelämässä oppimisen palveluprosessista on tunnistettu kahdeksan kriittistä kohtaa, joihin ratkaisuja kehittämällä sujuvoitetaan arkea ja rakennetaan parempaa palvelua. Tavoitteena on luoda selkeä, joustava ja asiakaslähtöinen prosessi, joka pystyy reagoimaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja muuttuviin tilanteisiin. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa opiskelija näkökulmaa unohtamatta.

Parasta palvelua -kehittämisohjelma on valtakunnallinen ja siinä on mukana 27 oppilaitosta osatoteuttajana. Kehittämisohjelman kokonaiskoordinaatiosta vastaa Keuda. Stadin ammatti- ja aikuisopisto koordinoi etelän aluetta. Projektipäällikkönä toimii Sarita Koskinen-Soikkeli, sarita.koskinen-soikkeli@hel.fi, puh. 040 6389141.


2. Parasta DigiTukea
Toiminta-aika 1.1.2018-31.12.2019, rahoittaja OKM

Hankkeen/kehittämisohjelman tavoitteena on luoda ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset yhteentoimivuuden kuvaukset sekä koulutuksen järjestäjien että ohjelmistotoimittajien käyttöön. Tätä varten laaditaan prosessikuvauksia sekä rajapinta- ja tietomäärittelyitä, joissa keskitytään erityisesti oppisopimuksen ja koulutussopimuksen sisältöihin sekä niihin liittyviin toimintamalleihin. Yhteentoimivuuden saavuttamiseksi hankkeessa otetaan huomioon myös koulutuksen järjestäjien kokonaisarkkitehtuurityö. Perimmäisenä tavoitteena on, että yhteisten toimintamallien ja toimivan järjestelmätuen avulla opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen yhteistoiminta arjessa helpottuu ja tietojen ajantasaisuus paranee.

Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja sen lisäksi työskentelyssä on mukana 11 muuta koulutuksen järjestäjää. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa yhteyshenkilönä toimii projektikoordinaattori Katriina Karkimo, katriina.karkimo(at)hel.fi, puh. 040 769 3698.JAA
05.03.2019 16:27