Nykyiset hankkeet


1. OpsoDiili Etelän suuralue 4/2015–3/2018
Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorten oppisopimuskoulutuksen käytön lisäämiseksi oppisopimuskoulutusta koskevaa tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi on syytä kehittää menettelyjä, joilla saatetaan yhteen yritys ja oppisopimuksesta kiinnostunut opiskelija. Yrityksiä tulee tukea oppisopimusten sopimisen käytännön menettelyissä. Tarkoituksena on sovittaa yhteen alueen oppisopimuskoulutuksen tarjontaa ja järjestää infotilaisuuksia, koulutusta ja neuvontaa peruskoulujen, TE-toimistojen, työpajojen ja sosi-aalitoimen henkilöstölle sekä opiskelijoille ja työnantajille. Helsingin kaupunki on koordi-naattorina hankkeessa. Etelän suuralue on yksi hankkeen neljästä suuralueista.

OpsoDiili Etelän suuralue -esite (pdf)

2. Parasta Palvelua

Hankkeen esittely tulossa myöhemmin!


3. Parasta DigiTukea
Toiminta-aika 1.1.2018-31.12.2019, rahoittaja OKM

Hankkeen/kehittämisohjelman tavoitteena on luoda ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset yhteentoimivuuden kuvaukset sekä koulutuksen järjestäjien että ohjelmistotoimittajien käyttöön. Tätä varten laaditaan prosessikuvauksia sekä rajapinta- ja tietomäärittelyitä, joissa keskitytään erityisesti oppisopimuksen ja koulutussopimuksen sisältöihin sekä niihin liittyviin toimintamalleihin. Yhteentoimivuuden saavuttamiseksi hankkeessa otetaan huomioon myös koulutuksen järjestäjien kokonaisarkkitehtuurityö. Perimmäisenä tavoitteena on, että yhteisten toimintamallien ja toimivan järjestelmätuen avulla opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen yhteistoiminta arjessa helpottuu ja tietojen ajantasaisuus paranee.

Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja sen lisäksi työskentelyssä on mukana 11 muuta koulutuksen järjestäjää. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa yhteyshenkilönä toimii projektikoordinaattori Katriina Karkimo, katriina.karkimo(at)hel.fi, puh. 040 769 3698.JAA
13.04.2018 14:38