Stadin AO:n arvopohja

  • Opiskelija ei jää yksin. Oppilaitoksessa on aina opettaja ohjaamassa ja opiskelija voi opiskella enemmän oman aikataulunsa mukaisesti.
  • Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma oppimispolku, jossa huomioidaan hänen oppimistapansa yksilöllisillä opintopoluilla (HOKS).
  • Opiskelijan tarvitsee suorittaa vain puuttuva osaaminen.
  • Uudet oppimisympäristöt, työvaltainen oppiminen ja yhdessä tekeminen kasvavat.
  • Oppimista syntyy etsimällä, osallistumalla, oivaltamalla yhdessä yhteisöllisesti.
  • Painopisteen siirto opettamisesta oppimiseen. Oppiminen on kiinnostuksen ja altistuksen yhdistelmä.
  • Edistää itseohjautuvuutta, sinnikästä opiskelua ja johtaa kestävään oppimiseen.
  • Toisten kunnioittaminen ja arvostaminen.


JAA
22.01.2020 10:48