Kaikkien ammattiopisto


Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen osaamisen tarjoaminen kohderyhmälähtöisesti. Toimintaamme ohjaavat arvot, jotka Helsingin opetustoimen arvoihin, jotka taas on johdettu Helsingin kaupungin arvoista. 


Stadin ammatti- ja aikuisopisto on:
 

Kaikkien ammattiopisto
• Toimimme asiakaslähtöisesti
• Toimimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
• Edistämme yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä moninaisuutta arvostaen


Osaamisen moniottelija
• Tarjoamme innostavaa oppimista ja synnytämme osaamista
• Toimimme vuorovaikutuksessa työelämän kanssa
• Kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme ja osaamistamme


Tulevaisuuteen sijoittaja
• Tarjoamme kaikille polkuja tulevaisuuteen
• Kannamme vastuuta tulevaisuudesta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
• Toimimme tuloksellisesti


Iloinen oppimisympäristö
• Näemme oppimisympäristöt luovuutta edistävinä, nykyaikaisina ja monimuotoisina
• Haastamme kaikki mukaan iloiseen oppivaan yhteisöön


Stadin ammatti- ja aikuisopiston visio kiteytyy lauseeseen: Stadin paras on Suomen paras.

 

Helsingin kaupungin arvot ohjaavat myös meitä. Ammatillisen koulutuksen arvot perustuvat Helsingin opetustoimen arvoihin, jotka on johdettu Helsingin kaupungin arvoista. Helsingin opetustoimen arvot ovat: asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, yrittäjämielisyys ja jatkuva oppiminen. Nämä keskeiset arvot ohjaavat kohti opetustoimen yhteistä visiota: oppivaa, osaavaa, sivistynyttä ja hyvinvoivaa Helsinkiä.JAA
28.02.2019 10:58