Tulevaisuuteen sijoittajat

Ammatillisissa perustutkinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa omaa opintopolkuaan monin eri tavoin. Yksilöllinen opintopolku motivoi oppimiseen ja sen avulla voi edistää työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksia.

Yksilöllistä polkua aletaan suunnitella heti opintojen alussa yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Suunnittelussa huomioidaan aiempi opinto- ja työkokemus, harrastukset, opiskelijan tavoitteet ja haaveet sekä opiskelumenetelmät. Opintojen aikana suunnitelmaa seurataan ja tarkennetaan ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja työpaikkaohjaajan kanssa.

 Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on tarjolla ammatillisten peruspolkujen lisäksi erilaisia opintopoluista, joita voidaan käyttää apuna yksilöllisen opintopolun suunnittelussa.
 

Yrittäjyyspolku. Yrittäjyyspolulla opiskelija voi kehittää näitä työelämän arvostamia taitoja valitsemalla yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia tukevia tutkinnon osia, valinnaisia yhteisiä opintoja ja oppimismenetelmiä.


Urheilijapolku.
Urheilijapolku mahdollistaa opiskelun ja huippu-urheilun yhdistämisen. Se tarjoaa huipulle tähtääville säännöllisesti harjoitteleville nuorille mahdollisuuden osallistua Mäkelänrinteen lukion tai pääkaupunkiseudun urheiluakatemian piirissä olevien lajien harjoitusryhmiin. Stadin ammattiopisto on jäsenenä pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa eli Urheassa. Lue lisää urheiluvalmennuksesta täältä.


Kansainvälisyyspolku. Kansainvälisyyspolku kartuttaa kansainvälisyyteen ja eri kulttuureihin liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista. Opintoihin voi liittyä kansainvälistä toimintaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Kansainvälisyyspolku tukee opiskelijan valmiuksia toimia kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa laajempia kieli- ja kulttuuriopintoja, kv -vaihtoon valmentavia opintoja, eripituisia opiskelujaksoja ulkomailla tai kansainvälisten opiskelijoiden ohjausta kotimaassa. Lue lisää kansainvälisestä toiminnastamme täältä.


Kaksoistutkintopolku. Kaksoistutkintopolku vahvistaa opiskelijan mahdollisuuksia menestyä tulevissa jatko-opinnoissa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja se sopii hyvin itsenäiselle, omaehtoiseen opiskeluun sitoutuneelle opiskelijalle. Kaksoistutkinnossa voi suorittaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon rinnakkain. Lue lisää kaksoistutkinnosta ja lukio-opintojen suorittamisesta täältä.


Oppisopimuspolku. Tämän polun voi toteuttaa kahdella tavalla, joko suorittamalla koko tutkinnon oppisopimusopiskelun tai ns. X+Y –mallin polku mukaan eli siirtymällä joustavasti oppilaitosmuotoisestakoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen lähtökohtana on työpaikka. Oppisopimus työsuhteena tarjoaa hyvän mahdollisuuden työllistyä yritykseen, jossa opinnot suoritetaan. Oppisopimuksesta löydät lisätietoa täältä.
 

Huippuosaajapolku. Huippuosaajapolulla valmentaudutaan oman alan ammattitaitokilpailuihin ja perehdytään niiden kilpailutehtäviin.Kilpailuihin valmentautuminen tapahtuu muiden opintojen yhteydessä, erillisessä valmennuksessa ja/tai työelämässä valmentautuen.


Aktiivipolku-opinnot. Stadin ammatti- ja aikuisopisto kannustaa opiskelijoita aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen Aktiivipolku-opintojen kautta. Aktiivipolku-opinnot kokoavat yhteen opiskelijatoimintaan liittyvät kurssit kuten tuutoritoiminnan, vertaissovittelun ja opiskelijakunnan hallituksen toiminnan.JAA
28.02.2019 11:01