Työelämän- ja elämäntaitoja

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on opiskelijan hyvän ammattitaidon ja -pätevyyden saavuttaminen. Ammatillisella peruskoulutuksella on myös kasvatustehtävä, jonka tavoitteena on tukea opiskelijan persoonallisuuden ja ammatti-identiteetin kehittymistä.


Työelämän- ja elämäntaitoja. Stadin ammatti- ja aikuisopiston tavoitteena on kouluttaa osaajia paitsi tämän päivän, myös tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tarjota opiskelijoille valmiutta ja osaamista toimia muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että opiskelijoilla on koulutuksen jälkeen hyvän oman ammattialansa hallinnan lisäksi myös laajat yleiset työelämätaidot sekä valmiudet itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen.
 

Nuorisotakuu. Ammatillisella koulutuksella on keskeinen tehtävä nuoriso- ja koulutustakuun hoitamisessa ja sen varmistamisessa. Tavoitteena on, että kaikille peruskoulunsa päättäneille nuorille tarjotaan opiskelupaikka.
 

Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan hyvän ammattitaidon ja -pätevyyden saavuttaminen. Ammatillisella peruskoulutuksella on myös kasvatustehtävä, jonka tavoitteena on tukea opiskelijan persoonallisuuden ja ammatti-identiteetin kehittymistä.

 



JAA
28.02.2019 11:02