Osaamisen moniottelija

Stadin ammattiopistossa toteutetaan erilaisia hankkeita, jotka ovat toimintastrategiamme mukaisia.  

KYKY-hanke: Yhteisöllinen vastuu ja yksilölliset työpolut. KYKY-hanke on Helsingin kaupungin Euroopan sosiaalirahaston rahoitteinen projekti, joka toteutetaan Stadin aikuisopistossa 1.9.2015-31.10.2017. Hankkeessa etsitään maahan muuttaneille kotivanhemmille kunta-järjestöyhteistyönä yksilöllisiä reittejä ammattiopiskeluun, palkkatyöhön, yrittäjyyteen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Lue lisää.


TAITAVA-hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen malli, joka tukee nuorten siirtymiä koulutusalalta tai koulutuksenjärjestäjältä toiselle sekä syventää nuorten ammatillista osaamista. Hankkeen aikataulu: 1.3.2016-28.2.2019. Hankkeen verkkosivut


OPIKKO-oppien kuntoutuksesta koulutukseen

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankeaika: 21.6.2018 — 31.12.2020

Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä Ammattiopisto Live, Silta-Valmennusyhdistys ja Ammattiopisto Luovi ovat mukana Valo-Valmennusyhdistys ry:n koordinoimassa OPIKKO-hankkeessa. Tarkoituksena on kehittää koulutuksen ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille kokonaisvaltaisen tuen ja vaiheittaisen ammatillisen koulutuksen suorittamisen malli. Ammatillisen tutkinnon osan/osien suorittaminen tuetusti tai tekemällä tuotannollista työtä työpaikalla, työpajalla tai muussa epämuodollisissa oppimisympäristöissä. Kohderyhmänä peruskoulun jälkeen vaille toisen asteen koulutuspaikkaa jääneet, ammatilliset opinnot keskeyttäneet sekä keskeyttämisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset.

Lue lisää:
Instagram - opikkohanke
Facebook

Yhteystiedot:
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
opettaja Suvi Stejskal,suvi.stejskal@edu.hel.fi
puh. 040 7189253 / 09 310 80189


Oppisopimuksen hankkeet. 

 

 JAA
31.10.2019 13:51