VÄYLÄ TYÖHÖN -hanke


Väylä työhön -hanke on Hämeen ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoitteinen projekti, joka toteutetaan Stadin aikuisopistossa 1.1.2017–30.6.2019.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pääkaupunkiseudun maahanmuuttajille yhtenäinen verkosto ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen tueksi ja ohjauksen tarjoamiseksi. Hankkeessa toteutetaan ohjausmalli, joka vahvistaa yhteneväisiä lähestymistapoja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ammatillisen koulutuksen toimijoiden keskuudessa.  Hankeaikana luodaan myös yhteinen koulutustarjotin pääkaupunkiseudun ammatillista koulutusta tarjoavien tahojen kanssa.

Kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen käyneet työttömät työnhakijat, jotka kuuluvat kotoutumislain piiriin: ilman työtä tai koulutuspaikkaa nivelvaiheessa olevat maahanmuuttajat.

Stadin aikuisopistossa pilotoidaan uusia toimintamalleja hius- ja kiinteistöpalvelualalla. Tavoitteena on luoda osaamismerkkejä, joilla voidaan osoittaa ja tunnistaa henkilön osaamista työhaussa tai jatko-opintoihin hakiessa.

Lisätietoja hankkeesta ja uravalmennuksista antaa Doris Sikiö, doris.sikio(at)edu.hel.fi. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Omnia.

Muut osatoteuttajat:JAA
11.04.2017 11:05