Mitä on aikuisopiskelu


Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voit opiskella kokonaan uuden ammatin tai täydentää ammatillista osaamistasi. Jos sinulta puuttuu peruskoulutuksen jälkeinen tutkinto tai tutkinto alalta, jolla jo työskentelet, voit hakea opiskelijaksi aikuisopistoon. Haku aikuisopistoon tulee ajankohtaiseksi myös silloin, kun haluat vaihtaa alaa tai syventää aiempaa osaamistasi.

Voit suorittaa opinnot työn ohessa, oppisopimuskoulutuksena, työvoimapoliittisena koulutuksena tai henkilöstökoulutuksena. Opinnot voivat sisältää lähi-, etä- tai verkko-opetusta ja työssä oppimista. Aikuisopiskelu tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet ja ottaa huomioon elämäntilanteesi. Ikärajaa aikuiskoulutukseen ei ole, mutta useissa koulutuksissa vaaditaan täysi-ikäisyyttä.

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai osan jostakin tutkinnosta. Nämä tutkinnot mahdollistavat jatko-opinnot korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Aikuiset suorittavat tutkinnot yleensä näyttötutkintoina. Perustutkinnon suorittaminen kestää noin kaksi vuotta ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 1–1,5 vuotta. Opiskeluaikaasi vaikuttaa olennaisesti aiemmin työssä, koulutuksissa ja harrastuksissa hankkimasi osaaminen, joka huomioidaan näyttötutkintoa varten laaditussa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi.

Voit osallistua valmistavaan koulutukseen, jossa kartutat alalla tarvittavaa ammattitaitoa. Vaihtoehtoisesti voit näyttää osaamisesi myös suoraan tutkintotilaisuudessa, jos sinulla on jo riittävä ammattitaito valitsemaltasi alalta. Näyttötutkinnoissa osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutehtävissä.

Perustutkinnot ovat ilmaisia, mutta tutkintotilaisuudesta peritään 58 euron maksu. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia, ja niiden hinnat vaihtelevat tutkinnoittain. Voit vapaasti valita, suoritatko koko tutkinnon vai ainoastaan yksittäisiä tutkinnon osia.

Täydennys- ja lyhytkoulutuksilla sekä lupa- ja korttikoulutuksilla voit täydentää ja vahvistaa osaamistasi.JAA
17.06.2016 16:49