KYKY-hanke: Yhteisöllinen vastuu ja yksilölliset työpolut

KYKY-hanke: Yhteisöllinen vastuu ja yksilölliset työpolut

In English


Kuvaaja: Jefunne Gimpel, 2016.

KYKY-hanke on Helsingin kaupungin Euroopan sosiaalirahaston rahoitteinen projekti, joka toteutetaan Stadin aikuisopistossa 1.9.2015-31.10.2017. Hankkeessa etsitään maahan muuttaneille kotivanhemmille kunta-järjestöyhteistyönä yksilöllisiä reittejä ammattiopiskeluun, palkkatyöhön, yrittäjyyteen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen.


Hankkeen tavoite: KYKY-hankkeen tavoitteena on parantaa helsinkiläisten maahan muuttaneiden kotivanhempien hyvinvointia, kehittää heidän kansalaistaitojaan sekä yhteiskuntatietouttaan ja sitä kautta kannustaa kohti opintoja ja työelämää.


Kohderyhmä: Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat helsinkiläiset maahan muuttaneet kotivanhemmat, ja toissijaisena kohderyhmänä Stadin aikuisopiston muunkieliset opiskelijat.
 

Hankkeen toiminta:

  1. Hankkeessa kehitetään lastenhoidolla tuetut kotivanhempien suomen kielen KOTIVA-kurssit yhteiskunta- ja työelämätietoutta antaviksi sekä toiminnallisen kielitaidon tuottaviksi. Kurssilaisten siirtymistä kohti opintoja tai työelämää tuetaan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman avulla.  Jatko-ohjauksen (ja mahdollisen vertaisohjauksen) avuin opiskelijat suuntaavat koulutuksen jälkeen seuraavaan kouluttautumista, työllistymistä ja muuta osallisuutta edistävään toimenpiteeseen.
  2. Hankkeessa tarkastellaan Stadin aikuisopiston koulutustarjontaa maahan muuttaneen opiskelijan näkökulmasta ja kehitetään sitä kohderyhmän tarpeet huomioon ottaen muun muassa suomi toisena kielenä (S2) -tuettuja oppimispolkuja kehittäen. Ammatillisen koulutuksen tueksi pilotoidaan mentoritoimintaa muunkielisille.
  3. Hankkeessa pilotoidaaan eri puolilla Helsinkiä järjestettäviä kurdin- ja somalinkielisiä vertaisohjausryhmiä, joissa tuetaan osallistujien voimaantumista sekä heidän koulutus- ja urapolkujaan.

Kohderyhmille räätälöityjä palveluja, tukimuotoja ja välineitä tuotetaan Helsingin kaupungin virastojen ja muiden julkisen sektorin virastojen sekä kolmannen sektorin yhteistyönä. Sosiaali- ja terveystoimen, aikuiskoulutuksen, kirjaston, varhaiskasvatuksen, liikuntatoimen, työllisyyspalveluiden sekä järjestöjen asiantuntijat vierailevat alueellisissa vertaisryhmissä ja kotivanhempien suomen kielen kursseilla.

Hanke Facebookissa.

Hankkeemme yhteistyökumppanit:


 Lisätietoja hankkeesta antavat:

Olga Silfver
projektipäällikkö
olga.silfver(at)hel.fi
puh. 040 334 7703


Maija Melo
projektisuunnittelija
maija.melo(at)hel.fi
puh. 040 705 4329
 

Mihraban Namiq
kurdinkielinen ohjaaja
mihraban.namiq(at)hel.fi
puh. 040 826 3452
 

Hamdi Moalim
somalinkielinen ohjaaja
hamdi.moalim(at)hel.fi
puh. 040 661 6042

 

Olga Kaijalainen
viestintäharjoittelija
olga.kaijalainen(at)hel.fi
puh. 040 768 0111JAA
11.04.2017 12:20