Hoppa till innehållet

Val av hälsostation samt arbetspar av vårdare/läkare vid Helsingfors hälsostationer

Som Helsingforsbo har du en hälsostation enligt ditt bostadsområde (länk till servicekartan). Om du så vill kan du byta hälsostation i Helsingfors eller välja en hälsostation i en annan kommun.

Om du har långvariga sjukdomar eller får regelbunden medicinering rekommenderar vi att du väljer ett arbetspar av vårdare/läkare för att förbättra kontinuiteten i vården. Du får då kontaktuppgifter för ditt arbetspar varefter du kan kontakta din egen vårdare direkt när du sköter dina ärenden.
 

Hur ska jag gå tillväga om jag vill byta hälsostation eller välja ett arbetspar av vårdare/läkare?

Kontakta hälsostationen som du har valt – det räcker med att du meddelar per telefon eller på plats.
Berätta om din önskan om ett arbetspar – det realiseras i mån av möjligheter.

Kontaktuppgifterna för hälsostationerna finns på följande webbplatser:

Jämförande information om Helsingfors hälsostationer


Hur ska jag gå tillväga om jag vill byta kommunen som tillhandahåller mina hälsostationstjänster?

Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan du också välja kommunen som tillhandahåller hälsostationstjänster och då väljer du för minst ett år framåt. Använd blanketten för byte av hälsostation:

Förutom hälsostationstjänsterna gäller ditt val samtidigt även rådgivningstjänster, tandvård, distribution av vårdartiklar, rehabilitering och kortvarig vård på ett hälsocentralssjukhus.

Om du byter kommunen som tillhandahåller hälsostationstjänster, fyll i två exemplar av blanketten för val av hälsostation. Skicka ett exemplar till den nuvarande hälsostationen och det andra till den nya hälsostationen.
 

Hur ska jag gå tillväga om jag vill byta rådgivningsbyrå eller nuvarande hälsovårdare vid rådgivningsbyrån?

En familj erbjuds alla rådgivningstjänster vid samma rådgivningsbyrå. Om du vill byta hälsovårdare vid rådgivningsbyrån, kan du anmäla ditt val när du sköter ärenden på byrån. Valet görs för minst ett år.

Om du vill byta rådgivningsbyrå, ta då upp frågan med receptionen på byrån eller när du reserverar tid till rådgivningen via den centraliserade tidsbeställningen (tfn 09 310 55530). Det räcker med en muntlig anmälan per telefon.

Om du vill kan du använda blanketten för byte av rådgivning/hälsovårdare vid rådgivning (länk nedan). Du kan skriva ut blanketten via länken nedan eller hämta blanketten från byrån vid den närmaste hälsostationen eller be att din nuvarande hälsovårdare ger dig en blankett. Returnera blanketten till byrån vid den närmaste hälsostationen eller till adressen som anges på blanketten.

Hälso- och sjukvårdslagen (Finlex)06.12.2019 08:25