Hoppa till innehållet

Toukolahemmet

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Platsförfrågningar måndag–fredag kl. 9–15

Gustav Vasas väg 13, 00560 Helsingfors
PB 8660, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 73334
Fax 09 3104 2978
Karta och trafikförbindelser 

Ledande handledare Leena Saarinen, tfn 09 3104 2842


Toukolahemmet är en boendeenhet med 15 platser för bostadslösa män i arbetsför ålder som får vård för sitt rusmedelproblem. Toukolahemmets lokaler lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Klienten behöver stadens betalningsförbindelse för att flytta till Toukolahemmet.

Varje invånare sätter upp sina egna mål. Boendeperioden i Toukolahemmet förutsätter ett rusmedelsfritt levnadssätt och orientering för självständigt boende. Målet är att stöda invånaren att klara sig i olika livssituationer utan rusmedel.20.01.2021 17:15