Hoppa till innehållet

Kablar och ledningar


Stadens centraliserade lägestjänst ifråga om rör och avlopp, det vill säga ledningsinformationstjänsten (JOPA), ifråga om rör och avlopp tjänar dem som utför grävnings-, borrnings-, sprängnings- och planeringsarbeten. Tjänsten är avgiftsfri när det gäller omedelbara grävningsarbeten. För övriga syften är kartutdragen avgiftsbelagda. 
 

Ledningsinformationstjänsten:


Öppet: måndag till torsdag kl. 8.15–16.00, fredag kl. 10–15.00.    
Stadsmiljösektorn 
Kundtjänsten: Verkstadsgatan 8 (1 vån.), 00580 Helsingfors
Tfn: (09) 310 22111  
E-mail: johtotietopalvelu@hel.fi


Ledningskartor


På ledningskartorna anges lägena för ledningar och kablar som placerats i marken och för apparaturer och konstruktioner med direkt anknytning till dessa. På kartorna visas dessutom uppgifter om objektens storlek, material och delvis även höjdläge.

Ledningskartorna underhålls elektroniskt i vektorform och de omfattar stadens alla mark- och vattenområden. Ledningskartan upprätthålls i skalan 1:500. Avbildningssättet bygger på standarden SFS 3161. 

Ledningarnas ägare svarar för kartläggningarnas basuppgifter. Stadsmiljösektorn svarar för underhållet och distributionen av ledningskartor. Ändringsuppgifter läggs in i kartorna inom en månad efter att uppgifterna anlände till avdelningen.18.06.2021 11:27

Förfrågningar:

Byggande:

Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Ledningstjänst:

tfn (09) 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Fastigheter och tomter:

tfn (09) 310 31942; kiinteistorekisteri@hel.fi

Fastighetsregister:

tfn (09) 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi