Hoppa till innehållet

Tjänster för dagvård och skolor

Stora Räntans naturcenters tjänster för dagvård och skolor

Naturdagar för dagvården

Stora Räntans naturcentrum utanför Brunnsparken ordnar från maj till september fyra timmar långa, avgiftsfria äventyrsdagar på ön för daghemsgrupper från Helsingfors. Äventyrets tema är skärgårdsnaturen och Östersjön. Daghemmen får direkt information i början av april om tidpunkten för anmälningar.
Man kan också beställa utflykter, pris 120 - 260 €/2 timmar.

Naturskolan

Stora Räntans naturskola verkar i Södra Helsingfors på en holme utanför Brunnsparken. Naturskolans termin sträcker sig från slutet av april till början av oktober. Förbindelsebåten kör med en halv timmes mellanrum och naturskoldagen är 3-5 timmar lång.

Naturskolan ger eleverna en introduktion om Östersjön, skärgårdsnaturen, miljötjänster och energiteman. Utöver terrängarbeten lär man sig dessutom färdigheter i laborering och i att forska tillsammans. Akvariehuset presenterar Finska vikens fiskar och mindre vattenorganismer.

  • Naturundersökningsdagarna erbjuds till eleverna i klasserna 4 -7. i grundskolan. Mer information pekka.paaer(at)hel.fi
  • Miljöundersökningsdagarna är riktade till högstadiets 9-klassister och till gymnasister. Mer information asta.ekman(at)hel.fi


Abonnerade exkursioner

Boka en guidad utflykt med upplevelser till Stora Räntan för din grupp. Ni kan boka en guide för äventyr på ön, energistigen eller en utflykt i naturen. Helsingfors miljöcentral förmedlar guidernas kontaktuppgifter och tillsammans med guiden kan ni komma överens om tidpunkten för utflykter och betoningen av dem. Arvodet för guiden är 120-260 €/2 timmar. Mer information Margit Jensen, tfn 09 310 31535 eller Stora Räntans naturcentrum, tfn 09 310 32028 (maj-september).

Utflykter på egen hand

Man kan åka ut till Stora Räntan för utflykter på egen hand. Alla utställningslokaler och akvarier i naturcentret står grupperna till förfogande. På Stora Räntan ringlar sig en sommar- och vinternaturstig som har markerats med naturstigsskyltar och infotavlor.

Vid kanten av skyddsområdet finns det en observationsplats för fågelskådning där det också finns en tavla som beskriver fågelbeståndet som häckar på holmen. Det finns också en energistig på holmen som presenterar små apparater för förnybar energi.

Vi önskar att grupperna kontaktar oss före utflykter, tfn 09 310 32028, 09 310 31535.20.04.2021 15:30