Hoppa till innehållet

Hushållsvatten

Helsingfors stads miljöcentral kontrollerar kvaliteten på hushållsvattnet som levereras av HRM Vatten. Tillsynen genomförs med provtagningar varvid proverna huvudsakligen tas vid storhushåll på olika håll i vattendistributionsnätet.

Miljötjänsters livsmedelssäkerhetsenhet tar cirka 450 vattenprover årligen. Det årliga antalet prover sammanhänger med vattenmängden 147 000 m3/dygn som HRM Vatten i snitt levererar till Helsingfors. Provmängden omfattar mikrobiologiska och kemisk-fysikaliska bestämningar för den kontinuerliga kontrollen.

Hushållsvattnet som framställs av HRM Vatten uppfyller de mikrobiologiska och kemiska kvalitetskrav som ställs på bra hushållsvatten. Vid undersökningar för tillsynen av vattenledningsvattnet som utförts av Helsingfors har man inte kunna konstatera sådana smak- och luktfel i kranvattnet som signifikant skulle avvika från typiskt vattenledningsvatten.

HRM Vattenförsörjning15.12.2020 18:05