Hoppa till innehållet

Anmälningar enligt hälsoskyddslagen

En anmälan enligt hälsoskyddslagen ska göras om ibruktagande av följande lokaler, ändring av verksamheten eller byte av företagare:

Verksamheten registreras i miljötjänsternas register utifrån anmälan. Registreringen är avgiftsbelagd (miljöhälsovårdens taxa).

Ta kontakt med enheten för miljöhälsa om du behöver hjälp med att göra anmälan:

Hälsoskyddslag02.09.2021 14:59