Suoraan sisältöön

Toimintaterapia omaishoidon tuen asiakkaille

Omaishoitajuus muuttaa elämäntilannetta. Tämä voi yksipuolistaa sekä omaishoitajan että hoidettavan arkea ja kaventaa mahdollisuuksia osallistua itselle merkityksellisiin toimintoihin. Toimintaterapeutti voi auttaa ongelmien ratkaisussa sekä jo niiden ennaltaehkäisyssä.  Toimintaterapeuttiin kannattaa olla yhteydessä, kun tarvitaan

  • tietoa siitä, kuinka ohjata läheistä päivittäisissä toiminnoissa (esim. ruokailu, pukeminen, hygienianhoito)
  • neuvontaa ergonomisen liikkumisen avustamisessa 
  • apua toimintakykyä tukevan viikkorytmin suunnitteluun
  • tietoa erilaisista apuvälineistä ja kodinmuutostöistä
  • tukea omaishoitajan jaksamiseen 
  • mahdollisuuksia lisätä kodin ulkopuolista toimintaa.

Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, joka lähtee asiakkaan tarpeista ja toteutuu yleensä asiakkaan omassa elinympäristössä. Toimintaterapiajakson pituus on 1–5 käyntiä. Palvelu on maksutonta.

Neuvontanumero omaishoitajille, puh. 09 3107 5217, tiistaisin klo 8.30–10.00.05.12.2019 22:59