Suoraan sisältöön

Aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

Toinen linja 4 G, 1. krs, 00530 Helsinki
Kartta ja liikenneyhteydet
PL 7740, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 5015, vaihde

Yhteystiedot

Työn tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä ja edistää mielenterveyttä. 

Kaupunkilaisille tuotetaan tietoa päihteiden käytön aiheuttamista haitoista, välineitä niiden käytön ehkäisyyn ja hallintaan sekä tehdään tunnetuksi ehkäisevää mielenterveystyötä. Asiakas saa tietoa, arviointivälineitä ja vertaistukea omatoimiseen muutokseen.

Ammattilaisille pyritään turvaamaan riittävät työvälineet ja osaaminen. Työtä edistetään myös erilaisilla kaupunkitasoisilla ohjelmilla, aineistotuotannolla ja hankkeilla, sekä kumppanuusperiaatteella tekemällä tunnetuiksi muiden toimijoiden työtä ja osallistumalla verkostoihin.JAA
24.02.2020 15:07