Suoraan sisältöön

Koira ja kissa kaupungissa

Koira kalliolla.

Järjestyslaki velvoittaa kytkemään koiran ja keräämään jätökset

Koira on yleisillä paikoilla pidettävä kytkettynä. Kytkettynäkään koiraa ei saa päästää yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikoille, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, ellei se ole erikseen sallittu.

Lisäksi koiran jätökset on kerättävä hoidetulla alueella. Keräämistä varten kannattaa ottaa mukaan pusseja tai keräin, jonka voi laittaa lähimpään yleiseen roska-astiaan. Lain noudattamatta jättäminen voi johtaa sakkorangaistukseen. (Järjestyslaki 27.6.2003/612, 14 §)

Helsinki tarjoaa runsaine viheralueineen ja koirapuistoineen erinomaiset mahdollisuudet koirien kanssa ulkoiluun. Säännöllinen ulkoilu ja riittävä liikunta ovat koirien terveyden ja hyvinvoinnin kulmakiviä. Eläinsuojelulain mukaan koiraa on ulkoilutettava päivittäin riittävän usein, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä koiran liikunnantarpeen tyydyttämiseen.

Myös omakotitaloissa asuvien koirien liikunnantarpeen tyydyttämisestä tulee huolehtia: Ei riitä, että koira saa oleilla omalla piha-alueella, vaan sille on säännöllisesti tarjottava mahdollisuus kunnon liikuntaan oman tarhan tai kytkyalueen ulkopuolella.

Koirien yksilöllinen liikunnan ja toiminnan tarve vaihtelee rodun, iän ja terveydentilan mukaan. Kuitenkin kaikki koirat tulisi ulkoiluttaa vähintään kolme kertaa päivässä. Vähintään kerran päivässä koiran pitäisi päästä pidemmälle lenkille, jolloin se saa kunnolla tyydytettyä liikunnantarpeensa ja mahdollisuuden toteuttaa viettejään ja vaistojaan. Tämä koskee niin perheen ainoita lemmikkejä kuin isommissa laumoissa ja kasvattajien kenneleissään pitämiä koiriakin.

Koiraa ei pitäisi jättää yksin yli 9–10 tunnin ajaksi.

Järjestyslakiin, koira-aitausten sääntöihin ja Helsingin koirapalvelulinjaukseen voit tutustua sivun alaosan linkeistä.

Kissaa ei saa päästää lasten leikkipaikoille tai lenkkipoluille

Taajama-alueella on suositeltavaa, ettei kissa ulkoile vapaana. Kissan omistaja on vastuussa kissansa ulkona ympäristöllä aiheuttamasta haitasta. Kissan omistaja on myös vastuussa lemmikkinsä turvallisuudesta.

Vaikka järjestyslaki (612/2003) ei kiellä kissan liikkumista vapaana, kissan päästäminen lasten leikkipaikoille ja lenkkipoluille on kielletty. Tämä on tiheästi asutulla alueella erittäin vaikea tehtävä. Vapaana ulkoillessa kissan oma turvallisuus vaarantuu. Lisäksi kissa aiheuttaa ilman valvontaa ulkoillessaan häiriötä ympäristön eläimille, kuten linnuille. Siksi kissaa tulisikin ulkoiluttaa vain ulkotarhassa tai valjaissa. Kissaa ei kuitenkaan saa kytkeä paikoilleen kuin tilapäisesti ja lyhytaikaisesti ja silloinkin jatkuvan, välittömän valvonnan alla.

Kissan elinolosuhteiden tulisi kuitenkin tyydyttää sen lajinomaiset tarpeet. Sisäkissan suurimpia hyvinvointiongelmia on tylsistyminen. Siksi kissalle tulisi tarjota monipuolisia virikkeitä sisätiloissa.

Avoimet ikkunat ja parvekkeet aiheuttavat kissalle putoamisriskin hyvästä tasapainosta huolimatta. Kokenutkin kissaa saattaa tipahtaa parvekkeen kaiteelta yllättäen kohtalokkain seurauksin. Parvekkeen, jolla kissa ulkoilee, tulee olla verkotettu tai lasitettu siten, että kissa ei pääse putoamaan. Lisäksi ikkunoita ei tulisi pitää auki, ilman että on varmistettu, että kissa ei pääse putoamaan.

Kissojen tunnistusmerkitseminen mikrosirulla on suositeltavaa kissan karkaamisen varalta. On tärkeää, että mikrosirunumero rekisteröidään, jolloin sirunumero ja omistajatiedot voidaan yhdistää.02.07.2020 15:51

Koira-aitausten säännöt

Vastuu koirasta aitauksessa on aina ulkoiluttajalla.

Lue lisää

Koirapalvelulinjaus

Palvelulinjaus sisältää eri koirapalvelujen pääperiaatteet.

Lue lisää