Helsinki 3D-kaupunkitietomalli

In English

Häivytyskuva

Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön kaksi uuden sukupolven 3D-kaupunkimallia: älykkään semanttisen kaupunkitietomallin ja visuaalisesti korkeatasoisen kolmioverkkomallin. Nämä uuden sukupolven kaupunkimallit perustuvat uusimpiin mittaus-, mallinnus- ja tietomallimenetelmiin, joita on kehitetty viimeisen kymmenen vuoden aikana. Helsinki hyödyntää ensimmäisenä kaupunkina maailmassa yhtäaikaisesti molempia 3D-kaupunkimalleja. Ne ovat käytettävissä avoimena datana.

Monikäyttöisten mallien avulla voidaan laskea ja visualisoida kaupunkianalyysejä esimerkiksi vaihtoehtoisten energianlähteiden käytön mahdollisuuksista, kasvihuonekaasupäästöistä sekä liikenteen ympäristövaikutuksista. Malleja voidaan soveltaa myös elinkeinoelämän, matkailun, navigaation, pelastustoimen, televerkkojen rakentamisen sekä kiinteistöhallinnan ja aluesuunnittelun tarpeisiin.

Älykäs kaupunkitietomalli ja 3D-malli ilmakuvista

3D-kaupunkitietomallissa on älykkyyttä ja se perustuu avoimeen kansainväliseen CityGML-standardiin. Tietokantapohjainen malli soveltuu kehittyneisiin kaupunkianalyyseihin ja mallin tietovarantoa voidaan rikastaa rajattomasti. Helsinki on ensimmäinen Pohjoismaiden kaupunki, joka on tehnyt koko alueestaan semanttisen CityGML 3D-tietomallin. 

3D-kolmioverkkomalli on tuotettu ilmakuvista tietokonelaskennan avulla. Mallin etuna on sen realistisuus: pienetkin rakennukset, puut ja jopa autot ovat mallissa mukana kuvaushetken mukaisesti. Kolmioverkkomalli on käyttökelpoinen esimerkiksi verkkopalveluissa ja Helsinki on maailman ensimmäinen kaupunki, joka avaa kolmioverkkomallin avoimena datana vapaasti käytettäväksi.JAA
23.11.2017 15:12