Suoraan sisältöön

Talous- ja suunnitteluosasto

Pohjoisesplanadi 15-17
00170 Helsinki
PL 20, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1641
Toimipiste kartalla

Helsingin kaupungin tilinpäätös

Tilinpäätös 2019 (pdf)

Helsinki on kasvava kaupunki ja talouden suurta kuvaa hallitsee aiempien vuosien tapaan investointimenojen voimakas kasvu.

Avaa tilinpäätös (pdf) »

Tilinpäätöksen 2019 tiivistelmä

Tiivistelmässä esitellään Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen keskeisimmät kohdat.

Siirry tilinpäätöksen tiivistelmään »


Vuoden 2019 tilinpäätös julkaistiin torstaina 19.3.2020. Tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 23.3.2020. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tilinpäätös etenee kesäkuussa.

Lisää aiheesta uutisessa:

Tilinpäätös sisältää 

 • toimintakertomuksen 
 • talousarvion toteutumisvertailun  
 • tuloslaskelman 
 • rahoituslaskelman 
 • taseen 
 • konsernituloslaskelman 
 • konsernin rahoituslaskelman
 • konsernitaseen liitetietoineen. 

Tilinpäätös sisältää myös kaupungin taloudellista tilannetta ja sen kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

 • Toimintakertomus sisältää tiedot kaupungin toiminnan kehittymisestä ja selvittää kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
 • Talousarvion toteutumisvertailussa esitetään erikseen käyttötalouden ja investointien toteutuminen sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen.
 • Tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.
 • Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kaupungin toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen.
 • Tase kuvaa kaupungin taloudellista asemaa tilikauden lopussa.

Tilinpäätöstietojen keruusta ja tilinpäätöksen aineiston tuottamisesta vastaavat Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu-liikelaitos sekä kaupunginkanslia.

Tiivis yhteenveto tilinpäätöksestä sisältyy myös kaupungin vuosikertomukseen.

Käsittelyn aikataulu

Kaupunginhallituksen on käsiteltävä tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on esitettävä kaupunginvaltuustolle kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Sidan på svenska →

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/tilinpaatos.05.01.2021 08:26