Suoraan sisältöön

Lautakunnat ja johtokunnat

Helsingin kaupungin päätöksentekokaavio – lautakunnat ja johtokunnat

Kullakin neljästä toimialasta on 13-jäseninen lautakunta ja 1–3 jaostoa. Keskushallinnon ja toimialojen alla toimii lisäksi liikelaitosten johtokuntia ja pelastuslautakunta.

Tarkastuslautakunta toimii suoraan kaupunginvaltuuston alaisuudessa.

Lauta- ja johtokuntien päätösasiakirjat löytyvät niiden omilta sivuilta. Niistä voi kysyä lisätietoja virastojen ja laitosten viestintäyksiköistä sekä lauta- ja johtokuntien sihteereiltä. 

Kaikkiin kaupungin päätöksiin voi tutustua keskitetysti Päätökset-palvelussa.


Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskushallinto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Muut:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta


Lisää aiheesta

Vanhojen lautakuntien arkistosivut
Vanhojen viranhaltijapäätösten arkistosivut07.03.2023 13:47