Kaupunginhallitus

Helsingin kaupungin päätöksentekokaavio – kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit jäseninä. Jokaisella kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen muut 10 jäsentä ja varajäsentä valtuutetuista ja varavaltuutetuista. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä sille ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Kaudella 2017–2019 kokoomuksella on kaupunginhallituksessa viisi paikkaa, vihreillä neljä, SDP:llä ja vasemmistoliitolla molemmilla kaksi sekä perussuomalaisilla ja RKP:lla kummallakin yksi.

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin. Kokousten esityslistat ovat luettavissa näillä sivuilla kokousta edeltävänä torstaina. Kokousten päätöksistä tiedotetaan heti kokousten jälkeen kohdassa päätöstiedotteet.JAA
14.09.2017 14:34