Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
02 / 17.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 5 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 6 Asia/2

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen hallinnon ja päätöksenteon muutosten kokonaisuus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/3

V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveystoimialan sekä pelastustoimen rakenteellinen muutos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 8 Asia/6

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen valtuustoaloitteesta oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jälkeenkin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/4

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelun ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 10 Asia/5

HUS-yhtymän ohjausmallin valmistelun ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.29.09.2021 17:11