Suoraan sisältöön

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli


Helsingin osallisuusmallin perustana on kaupunkilaisten tieto ja osaaminen. Parempaa Helsinkiä rakennetaan yhdessä.

Helsinki kutsuu kaupunkilaisia ja kumppaneitaan mukaan kehittämään kaupunkia, sen palveluita ja alueita. Meidän Stadi on yhteisöllisyyden, vaikuttavien tekojen ja kohtaamisten paikka. Kaupungin päätöksenteko on avointa ja osallistavaa. Positiivista kaupunkikokemusta välitetään myös hyvän palvelukulttuurin ja vuorovaikutteisen viestinnän kautta.

Helsingin osallisuuden periaatteet on kirjattu kaupungin hallintosääntöön, mikä tarkoittaa, että ne sitovat koko kaupunkiorganisaatiota.

Osallisuuden periaatteet ovat:

  • yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen
  • omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen
  • yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen.     
     

Osallisuusmalli käytännössä

Kaupunkilaisille uusi osallisuusmalli näkyy entistä monipuolisempina osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksina. Osallistuvaan budjetointiin varataan vuosittain 4,4 miljoonaa euroa. Asukkaat äänestävät tämän rahan käytöstä heiltä kerättyjen ehdotusten pohjalta. Äänestysikäraja on 12 vuotta.

Kaikille asuinalueille nimetään alueellinen työntekijä eli stadiluotsi, joka auttaa asukkaita viemään eteenpäin aloitteita ja kehittämisehdotuksia. Yritysluotsit toimivat alueilla yritystoiminnan edistäjinä. Kaupungin tiloja avataan asukas- ja yhteisötoiminnalle entistä laajemmin ja niiden varaamisesta tehdään helpompaa.

Kaupunkiin luodaan uusi vapaaehtoistoiminnan malli, jonka myötä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet löytyvät helposti yhdestä paikasta. Digitaalisia osallistumiskanavia kehitetään. Avoimella datalla parannetaan kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä. Osallisuuden toteutumista seurataan kaikilla toimialoilla ja siitä raportoidaan säännöllisesti lautakunnille.

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli potkaistiin käyntiin Potkua osallisuuteen – Helsingin osallisuusmallin kick off -seminaarissa 31.5.2018.


Tutustu tarkemmin osallisuusmallin osa-alueisiin: Osallisuusmallin yleisesitys (pdf)

Kaupunginhallituksen päätös 13.11.2017  

Osallisuusmallin väliaikaisen henkilörekisterin rekisteriseloste.JAA
20.11.2018 12:52