Suoraan sisältöön

Kiinteistö- ja kuntarekisteri

 

Kiinteistörekisteri 

Kiinteistörekisteri sisältää lain mukaiset tiedot kiinteistöistä ja niistä luovutetuista määräaloista. Rekisteristä selviävät kiinteistön perustiedot, kuten pinta-ala, muodostumistiedot, osuudet yhteisiin alueisiin sekä kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja oikeudet.

Kiinteistörekisteri on julkinen ja osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Kiinteistörekisteriin sisältyy kiinteistörekisterikartta, josta ilmenevät voimassa olevien kiinteistöjen rajat ja rekisteritunnukset, määräalatunnukset sekä rekisteriin merkityt käyttöoikeudet ja -rajoitukset.

Helsingin asemakaavoitetun alueen kiinteistörekisteriä ylläpitää Helsingin kaupunki ja asemakaavoittamattoman alueen osalta Maanmittauslaitos.
 

Otteet kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ)

Kaupunkiympäristö toimialan kaupunkimittauspalvelut myy koko Suomen alueelta kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) otteita ja todistuksia (mm. kiinteistörekisteriote, kiinteistörekisterin karttaote, lainhuutotodistus ja rasitustodistus). 

 

Todistusten ja otteiden tilaaminen:

Kaupunkiympäristö toimialan yhteinen asiakaspalvelu:

Asiakaspalvelu, puh. 09 310 22111. 
Työpajankatu 8 (1 krs.), Helsinki 58.

Asiakaspalvelusta voi tiedustella myös Helsingin kaupungin alueen muita rekisteritietoja. 
 

Kuntarekisteri

Helsingin kaupungin kuntarekisteri sisältää tietoja mm. kaupungin alueella olevista kiinteistöistä, rakennuksista ja kaavoista. Kuntarekisteriä ylläpidetään ensisijaisesti viranomaiskäyttöä varten. 

Helsingin kuntarekisteriä ylläpidetään yhteistyössä kaupungin eri virastojen kesken, tekninen ylläpito on kaupunkiympäristö toimialalla.

 

Lisätiedot: 

Kaupunkiympäristö toimialan kaupunkimittauspalvelut
Kiinteistörekisteri

Puhelinpalvelun aukioloajat:   
ma-pe klo 9.00-12.00  

Puh. 09 310  22111
kiinteistorekisteri@hel.fi

 14.03.2022 10:13

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu p. 09 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Johtotietopalvelu: p. 09 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus: p. 09 310 31942 (ma–pe 9–12); kiinteistorekisteri@hel.fi

Kiinteistörekisteri: p. 09 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi 

Digitaaliset kartat, sähköisten karttojen tilaukset: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi