Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi Helsingin kaupunki on antanut yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä. Niitä on jokaisen noudatettava. 

Määräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, jollei jäljempänä toisin määrätä. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset kaupunkimaiset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty.

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2005. Määräyksiä on täsmennetty niistä saatujen kokemusten ja palautteen perusteella 1.7.2006 ja 1.3.2009.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelain määräämiä yleisiä jätehuollon järjestämisen periaatteita.JAA
04.01.2018 13:35