Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Miltä sinun Helsinkisi kuulostaa? -kysely on nyt päättynyt. Kiitos osallistumisesta! Vastauksia tuli yhteensä 845 kappaletta. Tulokset julkaistaan loppukesästä. Vastaajien kesken arvottiin 3 kpl Lumoava Helsinki -kirjaa. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Helsingin kaupunki on parhaillaan laatimassa uutta meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa kaudelle 2018-2022. Suunnittelutyössä hyödynnetään asukaskyselyn tuloksia ja muita kaupunkilaisten kommentteja.

Kyselyn alustavia tuloksia käsiteltiin jo kaupungin meluasiantuntijoiden suunnittelutyöpajassa 8.6.2017. Kyselytulosten ja kaupungin meluasiantuntijoiden työskentelyn perusteella laaditaan alkusyksystä 2017 alustava luonnos meluntorjunnan toimenpiteistä vuosille 2018-2022. Luonnos lähetetään syksyn aikana kaikille kyselyn yhteydessä tai muuten sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille. Toimenpide-ehdotuksia pyydetään arvioimaan kaupunkilaisen näkökulmasta. Kommentit huomioidaan toimenpiteiden jatkotyöstämisessä.

Liity sähköpostilistalle tästä   

Vielä nyt voimassa olevan meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013–2017 tärkeimmät toimet Helsingin melutilanteen parantamiseksi ovat seuraavat:

Melu huomioidaan hankinnoissa ja suunnittelussa:

 • Kaupunki toimii esimerkkinä mm. huomioimalla melun ajoneuvojen hankintakriteereissä
 • Melu otetaan huomioon maankäyttö- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa
 • Liikennesuunnittelussa arvioidaan meluvaikutukset  
 • Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta
 • Edistetään kävelyä ja pyöräilyä
 • Selvitetään mahdollisuudet hiljaisten alueiden huomioon ottamiseen uudessa yleiskaavassa
 • Kehitetään uusia ns. kaupunkimaisia hiljaisia alueita

Melupäästöä ja -altistusta vähennetään

 • Otetaan hiljaiset päällysteet käyttöön tavoiteverkolla
 • Rakennetaan meluesteitä kaduille ja herkkien kohteiden läheisyyteen
 • Tehostetaan nopeusvalvontaa  
 • Edistetään hybridi- ja sähköbussien käyttöönottoa
 • Parannetaan raideliikenteen ratoja teknisesti
 • Lisätään sekä melua että pakokaasupäästöjä pienentävää taloudellisen ajon koulutusta
 • Lisätään tietoa ikkunoiden ääneneristävyyden parantamiskeinoista ja tonttimeluaidoista

Helsingin kaupungin meluselvitystä ja melutorjunnan toimintasuunnitelmaa esitellään tarkemmin erillisellä sivustolla www.hel.fi/hel2.fi/meluselvitys > meluntorjunnan toimintasuunnitelma. 

Sivustolta löytyy meluntorjunnan toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan sekä tarkemmat tiedot yksittäisistä meluntorjuntakohteista, joihin on suunniteltu meluesteitä tai melua vaimentavaa päällystettä. JAA
30.06.2017 13:31