Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

Stara, Helsinki

Ilmalankuja 2 L
00240 Helsinki
PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 17000
Toimipiste kartalla

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin (1996). Sen päätavoite on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen.

Luonnonsuojelun keinoja ovat luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen sekä luontotyyppien ja eliölajien suojelu.

Helsingin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelu- ja ohjausyksikkö valmistelee luonnonsuojelualueiden rauhoitusesityksiä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmia, jotka Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa. Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Luonnonsuojeluohjelma 2015-24

 Tämä luonnonsuojeluohjelma on luonnonsuojelualueiden perustamista ohjaava suunnitelma Helsingin yleiskaavan 2016 alueelta. Östersundomin alue jää sen ulkopuolelle. Muita luonnonsuojelun tavoitteita on koottu luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohjelmaan (LUMO-ohjelma).


Luonnonsuojeluohjelma on valmisteltu ympäristökeskuksessa (nykyisin ympäristöpalvelut) ja hyväksytty ympäristölautakunnassa. Yleiskaavan 2016 hyväksymisen yhteydessä myös kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan Kaupunkiluonto-liitekartan, jossa luonnonsuojeluohjelman alueet ovat oikeusvaikutteisina eli asemakaavoitusta velvoittavina. Alueiden tarkat rajat voivat muuttua yksityiskohtaisessa suunnittelussa. ELY-keskuksen rauhoituspäätös antaa alueiden rajat lopullisessa muodossaan.

Oheisessa raportissa kuvataan luonnonsuojeluohjelman kohteet tekstein, kartoin ja kuvin vuoden 2014 tilanteen mukaisesti. Suuri osa niistä on jo saanut ELY-keskuksen rauhoituspäätöksen. Myös luontotiedot ovat saattaneet tarkentua. Nykytilanteen voi tarkistaa Helsingin karttapalvelusta kartta.helsinki.fi hakemalla valikosta luonnonsuojelualueen kohdasta Aineistot/ Ympäristö ja luonto / Rauhoitetut kohteet (suojelupäätös tehty) tai Rauhoitettavat kohteet (rauhoitusprosessi vielä kesken).

Helsingin luonnonsuojelualueet löytyvät luontotietojärjestelmästä.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/luonnonsuojelu.


 17.03.2022 10:41