Suoraan sisältöön

Kenellä on valitusoikeus?

Valitusoikeus on 

  • sillä, jota päätös koskee
  • sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsenellä
  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa
  • Maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
  • Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Vähäisten kaavamuutosten osalta valitusoikeus on rajattu niihin, joiden oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Tässä valitusoikeus tulkitaan tapauskohtaisesti.

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen06.12.2019 04:18