Suoraan sisältöön

Milloin kaavasta päättää kaupunkiympäristölautakunta?

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, muun kuin vaikutukseltaan merkittävän asemakaavan muutoksen, jos (kaupungin hallintosääntö, luku 16)

a) muutetaan kadun, torin, puiston tai muun alueen nimeä taikka kaupunginosan tai korttelin nimeä tai numeroa

b) muutetaan rakennusoikeutta siten, että

i) asemakaavan mukaisen rakennetun tontin rakennusoikeutta lisätään  alueen lisärakentamiseksi

ii) korttelin sisällä siirretään rakennusoikeuksia maanomistajan suostumuksella lisäämättä korttelissa sallitun rakennusoikeuden määrää

iii) muutetaan olemassa olevan asuinrakennuksen ullakkotilan käyttötarkoitusta

c) muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamistapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai keskipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai määräyksiä

d) muutetaan asemakaavassa määriteltyä rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua enintään kahdella kerroksella tai rakennuskorkeutta vastaavalla tavalla

e) muutetaan enintään kaksikerroksisten rakennusten korttelialueella rakennettavaksi sallitun rakennuksen talotyyppiä

f) muutetaan alueen käyttötarkoitusta

g) muutetaan korttelialueen tai katu- ja puistoalueen rajoja h tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrattavissa oleva muutos

Kaupunkiympäristölautakunta päättää muun kuin vaikutukseltaan merkittävän asemakaavan hyväksymisestä, milloin laaditaan asemakaava

a) maanalaisten tilojen rakentamiseksi katualueella tai muulla yleisellä alueella

b) laajuudeltaan vähäiselle asemakaavoittamattomalle alueelle

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen
06.12.2019 04:17