Suoraan sisältöön

Kuka on osallinen?

  • Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä usein myös muutkin kuntalaiset eli ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
  • Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee. Näitä ovat esimerkiksi eri alojen järjestöt sekä kaupungin toimialat ja valtion virastot.
  • Osalliset mainitaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osalliseksi voi myös ilmoittautua kaavahankkeen kuluessa ottamalla yhteyttä kaavan laatijaan.
  • Kaavasta tiedotetaan osallisille yleensä kirjeitse ja heillä on mahdollisuus osallistua valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja esittää mielipiteensä asioista.

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen06.12.2019 04:17