Suoraan sisältöön

Hankkeen merkittävyys vaikuttaa vuorovaikutukseen


Kaikki kaavoitukseen liittyvät asukastilaisuudet on toistaiseksi peruttu koronavirustilanteen takia.

********

Osallistuminen järjestetään niin, että osallisilla on mahdollisuudet arvioida hanketta, sen merkitystä ja vaikutuksia ja tuoda mielipiteensä julki. Vuorovaikutusta suunniteltaessa ennakoidaan hankkeen kiinnostavuutta ja merkittävyyttä.

Kaavan vireilletulosta tiedotetaan osallisille postitse. Tieto valmisteluaineiston esilläolosta on myös verkkosivuilla.

Merkittävistä hankkeista järjestetään tarvittaessa keskustelutilaisuus, päivystetty näyttely tms.

Osalliset voivat aina keskustella suunnitteluratkaisuista kaavoittajan kanssa puhelimitse tai käymällä kaupunkiympäristön toimialan toimipisteessä. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen.

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen14.04.2020 10:47