Suoraan sisältöön

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunkiympäristölautakunnassa

  • Kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle. Samalla esitellään valmistelun aikana tehdyt selvitykset ja esitetyt mielipiteet. Lisäksi esitellään kaavaehdotuksesta annetut muistutukset ja lausunnot, mikäli kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä jo ennen lautakuntakäsittelyä.
  • Muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien kaavamuutosten osalta lautakunta päättää kaavasta. 
  • Vaikutukseltaan merkittävien kaavojen osalta lautakunta päättää, puoltaako se ehdotuksen hyväksymistä. Lautakunta voi myös palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotuksen hyväksymistä voidaan puoltaa joko esitetyssä muodossa tai muutettuna.  
  • Ote lautakunnan pöytäkirjasta lähetetään tiedoksi jokaiselle mielipiteensä esittäjälle, joka on antanut yhteystietonsa.  
  • Lautakunnan puoltavan päätöksen jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville, mikäli se ei ole ollut vielä nähtävillä.
  • Jos kaavaehdotuksesta jätetään nähtävilläoloaikana muistutuksia, lautakunta käsittelee muistutukset ja kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja lähettää ehdotuksen kaupunginhallitukselle.
  • Lautakuntatyöskentelyä voi seurata näillä verkkosivuilla kohdasta päätöksenteko, josta löytyvät lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen06.12.2019 04:17