Suoraan sisältöön

Miten kaavaratkaisu syntyy?

  • Asemakaavan suunnitteluratkaisujen tekemisestä vastaavat kaavan valmistelijan lisäksi kaavoituskohteesta riippuen mm. liikennesuunnittelun, yhdyskuntatekniikan ja -talouden, maisemasuunnittelun ja rakennussuojelun asiantuntijat.
  • Tärkeimmät kaupungin ulkopuoliset yhteistyökumppanit ovat Museovirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Liikennevirasto, rakennuttajat, maanomistajat ja asukkaat.
  • Kaavasuunnittelu tai osa siitä voidaan tehdä myös konsulttityönä tai suunnittelukilpailun kautta. 
  • Tehdyn pohjatyön perusteella laaditaan valmisteluaineistoa, joka asetetaan esille mielipiteiden esittämistä varten ja saadut kommentit otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa. Esillä voi olla myös muuta aineistoa, kuten mahdollisia vaihtoehtotarkasteluja, vaikutusten arviointiselvityksiä sekä ratkaisua havainnollistavia kuvia.
  • Erityisen merkittävissä hankkeissa laaditaan kaavaluonnos, ja se esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle, joka hyväksyy kaavaluonnoksen jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen06.12.2019 04:17