Malmin lentokentän alue

Huom. Tämän sivun sisältöä ei päivitetä enää, ajantasaisen sisällön löydät Uutta Helsinkiä -sivustolta

Malmin lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille suunnitellaan uutta kaupunginosaa noin 25 000 asukkaalle. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tarkistetun kaavarungon 13. joulukuuta 2016. Asemakaavoitus jatkuu vuosina 2017-2018.

Suunnittelualue sijaitsee koillisessa Helsingissä kymmenisen kilometriä linnuntietä Helsingin keskustasta ja kaksi kilometriä Malmin keskustasta itään. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria. Mukana on Malmin lentokentän lisäksi alueita, jotka liittyvät oleellisesti uuden kaupunginosan suunnitteluun.

Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Kaavarunko tulee toimimaan suunnitteluohjeena Malmin lentokentän alueen asemakaavoituksessa.

Kaavarungossa esitetään yleispiirteissään alueen kortteli- ja viherrakenne, liikenneratkaisut sekä palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien järjestäminen.

Yleiskaavaehdotuksen merkittävin uusi rakentamisalue

Malmin lentokenttä on uuden yleiskaavaehdotuksen merkittävin uusi rakentamisalue. Aluetta suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle. Kerrosalatavoite on 1,2 miljoonaa kerrosneliömetriä, josta 100 000 kerrosneliömetriä on toimitilarakentamista sekä palveluita.

Kaavarungon joukkoliikenneratkaisu perustuu uuden yleiskaavan ehdotuksen mukaisesti raitioliikenteeseen – poikittaiseen Raide-Jokeri 2 -yhteyteen sekä kantakaupungista Viikin kautta lentokentän alueen läpi pohjoiseen kulkevaan pikaraitiotiehen. Lahdenväylälle ja Lahdenväylän yli Kivikkoon on suunniteltu Tattarisillan uusi liittymä, joka kytkee autoliikenteen itäpuolella katuverkkoon.

Alueesta suunnitellaan korkeatasoinen sekä väestörakenteeltaan ja asumisvaihtoehdoiltaan monipuolinen. Suunnitelmissa varaudutaan noin 2 000 työpaikan sijoittumiseen sekä kahden uuden koulun ja tarvittavien päiväkotien rakentamiseen. Alueelle suunnitellaan lähikeskustaa palveluineen ja työpaikkoineen.

Kaavarungon rakenne perustuu puistoverkostoon

Kaavarungon kokonaisrakenne perustuu puistoverkkoon, jonka suunnittelussa huomioidaan alueen vahvuustekijöitä, kuten muistumia kiitoradoista, avoimia tiloja ja pitkiä näkymiä. Verkosto on tarkoitus yhdistää Kivikon ulkoilupuistoon erillisellä Lahdenväylän ylittävällä sillalla. Alueelle suunnitellaan sujuvasti jatkuva ja kiertävä ulkoilureitti, jolla mahdollistetaan hiihtäminen.

Lentoasemarakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitön ympäristö suojellaan, lisäksi lähiympäristö suunnitellaan vanhaa kokonaisuutta kunnioittaen. Fallkullan tilaa ympäristöineen kehitetään opetuksen, urheilun ja kulttuurin käyttöön kulttuuriympäristön suojelutavoitteet huomioiden. Tattarisuon alue jää pitkälti nykyiseen käyttöönsä, alueen etelä- ja pohjoispuolille suunnitellaan joitakin uusia toimitila- ja pienteollisuustontteja.

Asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain siten, että ensimmäisten osien rakentaminen voisi alkaa noin vuonna 2020. Toteuttamisen arvioidaan kestävän noin 25–30 vuotta. Uusi kaupunkirakenne jaetaan 7–10 osa-alueeseen, joista jokainen suunnitellaan erikseen omalla teemallaan.

Kaavarungon aineistot ja käsittely

Hankkeen suunnitteluaineistot >>

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tarkistetun kaavarungon kokouksessaan 13.12.2015. Päätöstiedote >>

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli tarkistettua kaavarunkoa kokouksessaan 29.11.2016. Kokouksen esityslista >>

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavarungon kokouksessaan 8.12.2015. Päätöstiedote >>

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavarunkoa kokouksessaan 1.12.2015. Kokouksen esityslista >>

Kaavarunkoluonnos oli nähtävillä 21.9.–12.10.2015. Kaavarungon esittelytilaisuus oli 30.9. Malmilla. Tilaisuuden muistio ja esitys löytyvät suunnitteluaineistoista. Lue lisää verkkouutisesta >>

Syyskuun alussa 1.9. ja 3.9. järjestettiin Malmin työhuone -workshopit. Työpajojen tulokset on koottu yhteenvetoraporttiin.
Malmin työhuone -työpajaraportti (pdf)

Suunnittelu kaupunkilaisten kanssa käynnistyi elokuussa. Infotilaisuus suunnittelusta järjestettiin 20.8.2015. Lue lisää verkkouutisesta >>

Asemakaavoitus

Fallkullan tilan ja Malmin lentoaseman rakennusten sekä Tattarisillan eritasoliittymän kaavat olivat kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 22.11.2017. Katso kokousaineisto >>

Alueen asemakaavoitus aloitettiin vuoden 2016 aikana. Tattarisillan eritasoliittymän valmisteluaineistoa oli nähtävillä 17.10.–11.11.2016. Lue lisää verkkouutisesta >>

Fallkullan tilan ja Malmin lentoasemarakennusten kaavojen valmisteluaineistoa on nähtävillä 12.12.2016–23.1.2017. Kaavapäivystys järjestetään Malmitalolla 18.1.2017. Tapahtuma Facebookissa >>

Fallkullan tilan suunnitteluaineistot

Malmin lentoaseman rakennusten suunnitteluaineistot

Tattarisillan eritasoliittymän suunnitteluaineistot

Seuraa suunnittelua ja tilaa uutiskirje

Suunnittelua voit seurata tilaamalla uutiskirjeen sähköpostiisi.

[Uutiskirje 1/2017] Fallkullan tilan ja Malmin lentoaseman rakennusten sekä Tattarisillan eritasoliittymän kaavat päätöksentekoon

[Uutiskirje 2/2016] Fallkullan tilan ja Malmin lentoasemarakennusten kaavat nähtävillä

[Uutiskirje 1/2016] Lahdenväylälle suunnitellaan Tattarisillan eritasoliittymää ja puistosiltaa

[Uutiskirje 3/2015] Kaavarunko kaupunkisuunnittelulautakuntaan

[Uutiskirje 2/2015] Kaavarunko rakentuu puistojen ympärille

[Uutiskirje 1/2015] Kuulumisia suunnittelun infotilaisuudesta

Malmin lentokentän alueesta ja väliaikaiskäytöstä löytyy tietoa Uutta Helsinkiä -sivuilta.

 JAA
07.09.2018 15:12