Ympäristölautakunta
14 / 25.10.2011Tulostusversio (pdf)Sisältö:


YMPÄRISTÖJOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


3

Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto 2011 (pdf) (html)

Liite 1


4

Talousarvion toteutumisennuste 3/2011 (pdf) (html)


YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ


1

REDUST -hanke talvikunnossapidon keinoista katupölyn vähentämiseksi (pdf) (html)


YMPÄRISTÖVALVONTAYKSIKKÖ


1

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


2

Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkastamiseksi. Lainisalo Oy, Valuraudantie 5-7 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


3

Vastine Finavia Oyj:n valitukseen Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


YMPÄRISTÖTERVEYSYKSIKKÖ


1

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


2

Yleisten uimarantojen uimavesiluokitus ja uimaveden laatu 2011 (pdf) (html)

Liite 1


3

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Marainvest N & K Oy:n valituksesta (pdf) (html)

Liite 1


PUHEENJOHTAJA


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


YMPÄRISTÖJOHTAJA


5

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

09.09.2014 11:50