Boken Yksin kaupungissa (ensam i en stad) behandlar temat ensamboende i många avseenden, till exempel marginaliserade citysinglar, ensamboendets välfärdseffekter och ekonomin. Publikationen belyser bl.a. de ensamboendes boendeval och levnadsvanor – eller hur ensamhet upplevs i olika livsskeden och hur de ekonomiska realiteterna och konsumtionsvanorna är annorlunda bland ensamboende än andra. Läs mera »

Nyheter