Storlek och specialiseringsgrad inverkar positivt på produktiviteten inom olika näringsgrenar inom en region. Däremot tycks en mångsidig näringsstruktur inte ha så mycket betydelse för produktiviteten. Detta framgår av ny undersökning från Helsingfors stads faktacentral. Den analyserar anhopningsfaktorer i finländska stadsregioner. De näringsgrenar som var företrädda i studien var livsmedelsindustrin, metallindustrin, byggandet, hotell och restaurangbranschen samt företagstjänster. Läs mera »

Nyheter