Tillväxten bland de företag i Finland som ägs av somalier dämpas av brist på kapital, begränsad kundkrets och brister i kunnande. I framtiden kunde framgångar nås med hjälp av de internationella somalinätverken och att andra generationens somalier slår samman sina resurser med dem som tillhör den finländska majoritetsbefolkningen. Detta framgår av en färsk utredning som intervjuat somaliska företagare i Huvudstadsregionen. Läs mera »

Nyheter