I slutet av år 2014 fick nästan 33 000, d.v.s. vart tionde, hushåll i Helsingfors allmänt bostadsbidrag. Sammanlagt bodde det nästan 63 000 personer i dem. Behovet av allmänt bostadsbidrag har vuxit de senaste åren, och i Helsingfors har anlitandet av bidragit ökat snabbare än i landet som helhet. Läs mera »

Nyheter