År 2014 färdigställdes sammanlagt 3 985 nya bostäder i Helsingfors, varav ca. åtta procent i gamla verksamhetslokaler. Detta framgår av Helsingfors stads faktacentrals statistik. Trots att färre nya bostäder blev färdiga än året innan var antalet ändå 400 större än medeltalet under åren 2000-2013. Läs mera »

Nyheter