Enligt basalternativet i Helsingfors stads faktacentrals nya befolkningsprognos växer Helsingfors befolkning till 650 000 invånare fram till år 2020 och 760 000 fram till år 2050. Enligt alternativet Snabb tillväxt skulle Helsingfors ha 866 00 invånare år 2050. Läs mera »

Nyheter