De stora städernas budgeter för 2015 påminner om dem som gjordes i fjol. Städernas ekonomi är åtstramad på grund av nedskärningarna i statsandelarna. Till osäkerheten bidrar också social- och hälsoreformen, som ännu bereds, och det nya statsandelssystemet. Läs mera »

Nyheter