Det sammanlagda antalet personer med främmande modersmål i de 14 kommuner som bildar Helsingforsregionen förutspås öka från nuvarande 164 000 till nästan 350 000 år 2030. Därmed ökar dessa människors andel av befolkningen från 11,5 till 21 procent. De nya prognosalternativen är 55 000–68 000 större än i de prognoser som uppgjordes för tre år sedan. Den ökning i antalet asylsökande som skedde år 2015 bedöms öka antalet personer med främmande modersmål i regionen med 15 000–28 000 fram till år 2030. Läs mera »

Nyheter