Vid årsskiftet 2014-15 hade Helsingfors 620 715 invånare. Under år 2014 hade folkmängden vuxit med 8 051, vilket var lite mindre än de två föregående åren. Skillnaden mellan födda och avlidna ökade folkmängden med 1 858, alltså klart mera än de senaste åren. Helsingfors fick också ett netto av flyttare i synnerhet från Finland utanför Helsingforsregionen och från utlandet. Läs mera »

Nyheter