Årgång 102 av Helsingfors statistiska årsbok har utkommit. De 258 tabellerna i årsboken kan också plockas fram på Helsinki Region Infoshare, en databas för öppen data, se www.hri.fi. Förutom data om Helsingfors och helsingforsborna innehåller årsboken jämförande uppgifter om grannstäderna, Helsingforsregionen, Finland och de stora städerna i Norden, om länderna och huvudstäderna i Balticum om från S:t Petersburg. Läs mera »

Nyheter