Invandrarbakgrund inverkar på upplevd otrygghet bland unga i staden. Detta framgår av en färsk undersökning från Helsingfors stads faktacentral, där man analyserade 15-29 år gamla andra generationens invandrare. Bland dem som urskilde sig från ursprungsbefolkningen genom sin etniska bakgrund förekom det i regel mera upplevd otrygghet än bland andra. I synnerhet unga kvinnor med invandrarbakgrund upplevde oftare otrygghet än andra. Läs mera »

Nyheter