Nåbarheten med kollektivtrafik är en klart viktigare faktor för bostadspriserna i Helsingfors än nåbarheten med bil. Beträffande arbetsplatsernas nåbarhet påverkas bostadspriserna ungefär lika mycket av båda de övriga faktorer som kan jämföras med avståndet till centrum, nämligen dels alla arbetsplatsers nåbarhet, dels antalet arbetsplatser inom en trettio minuters radie. Läs mera »

Nyheter