Kun Helsingin nuorten terveyttä ja hyvinvointia tarkastellaan suurpiiritasolla, on tuloksissa hieman yllättäen vain pieniä alueellisia eroja. Tuoreessa tutkimuskatsauksessa on tarkasteltu 8.- ja 9.-luokkien helsinkiläisoppilaiden koetun terveyden ja hyvinvoinnin alueellisia eroja kouluterveyskyselyn aineiston pohjalta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että nuorten hyvinvointikokemukset eroavat asuinaluetta selkeämmin toisistaan sukupuolen perusteella. Tytöt ilmoittivat koko Helsingin alueella hyvinvointinsa poikia heikommaksi. Erityisesti erot korostuivat ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden kysymyksissä. Lue lisää »

Uutiset