Vuonna 2014 kunnallisveron alaiset tulot asuntokuntaa kohti olivat noin 42 100 euroa ja valtionveron alaiset tulot lähes 55 000 euroa Helsingissä. Sekä kunnallis- että valtionveronalaiset tulot kasvoivat Helsingissä 1990-luvun loppupuolella voimakkaasti, mutta vuosituhannen vaihteen jälkeen tulojen kehitys on ollut jopa laskevaa. Vuoden 2014 rahan arvolla mitattuna eli reaalisesti kunnallisveron alaiset tulot olivat noin 44 300 euroa per helsinkiläinen vuonna 2000. Korkeimmillaan vuonna 2009 kunnallisveron alaiset tulot olivat noin 45 500 euroa per henkilö. Lue lisää »

Uutiset