Työpaikkojen saavutettavuus joukkoliikenteellä on huomattavasti autosaavutettavuutta voimakkaampi asuntohintoihin vaikuttava tekijä Helsingissä. Työpaikkojen saavutetta-vuuden osalta tavanomaiselle keskustaetäisyydelle rinnakkaiset mitat, kaikkien työ-paikkojen saavutettavuus ja työpaikkojen määrä 30 minuutin matka-aikavyöhykkeellä vaikuttavat puolestaan asuntohintoihin kukin suunnilleen yhtä paljon. Lue lisää »

Uutiset