Helsingfors byggnadstillsyn utvidgar sin elektroniska kundtjänst i och med att ansökningarna och anmälningarna om arbetsledare i fortsättningen görs i den riksomfattande tjänsten Lupapiste. Tjänsten tas i pilotanvändning måndagen 25.5.2015. Samtidigt tas den gamla tjänsten ur bruk. Läs mera »

Nyheter