I fjol beviljades flera bygglov än beräknat i Helsingfors, vilket framgår av verkets verksamhetsberättelse för 2014. Året var överraskande positivt särskilt vad gäller bostadsbyggandet. De beviljade byggloven inkluderade dryga 5400 bostäder – över 2000 fler än föregående år. Läs mera »

Bild: Helsingfors stads materialbank, Vladimir Pohtokari. Byggande i Västra hamnen.
Nyheter